Hem

Xperentia är namnet på ett nätverk av 10 erfarna ledare och chefer, som har som mål att skapa framtidens ledare och chefer. Vår arbetsmetod heter "MENTORBASERAT LEDARSKAP" och utgörs av ett individualiserat och pratiskt ledarträningsprogram, som löper under 6 till 8 månader och som gör dig till en bättre chef. Alla träningspass hämtar sin utgångspunkt från din nuvarande arbetsplats. Du kan alltså direkt applicera dina resultat i det dagliga arbetet!

Ett mentorbaserat, individuellt ledarträningsprogram

med nyframtaget, digitalt textmaterial och verktyg för utveckling av ett hållbart ledarskap.

 

Vår metodik är baserad på erfarenheter från mer än 3 000 framgångsrika ledarutvecklings- /mentorsuppdrag på olika nivåer inom näringsliv och offentlig sektor. Programmet genomförs individuellt och riktar sig till enskilda chefer eller grupp av chefer.

 

Vill du veta mer? Skicka en e-mail till oss genom att klicka här.

Copyright © All Rights Reserved