Hem

Xperentia är ett nätverk av 10 erfarna chefer, som har som mål att utveckla effektivt och hållbart ledarskap i organisationer och företag. Vår arbetsmetod är ”MENTORBASERAT LEDARSKAP”, vilket innebär att vi erbjuder ett individanpassat och praktiskt ledarutvecklingsprogram baserat på en serie möten som löper under cirka 1 år. Till stöd har vi ett aktuellt textmaterial och konkreta verktyg kring olika ledarskapsteman.

INDIVIDUELL UTVECKLING FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

Samtalen utgår från aktuella behov och frågeställningar i din arbetssituation och ger utrymme att reflektera och finna nya perspektiv och lösningar som du direkt kan applicera i arbetet. Under resans gång utvecklar du ditt personliga ledarskap långsiktigt och hållbart. Se uttalanden från våra kunder på denna länk.

 

Vår metodik är baserad på erfarenheter från mer än 3 000 framgångsrika ledarutvecklings-/mentorsuppdrag på olika nivåer inom näringsliv och offentlig sektor. Programmet genomförs individuellt och riktar sig till chefer och ledare.

 

Vill du veta mer? Skicka en e-mail till oss genom att klicka här.

 

Copyright © All Rights Reserved