OM XPERENTIA

Xperentia är ett nätverk av erfarna chefer och ledare som har som mål att utveckla effektivt och hållbart ledarskap i organisationer. Vi erbjuder ett individuellt anpassat och praktiskt ledarskapsprogram för chefer och ledare inom näringsliv, offentlig sektor och akademin baserat på MENTORBASERAT LEDARSKAP.

ERFARENHET

För oss betyder mentorskap att vi får använda våra erfarenheter för att bidra till andras utveckling.

FLEXIBELT

För oss innebär flexibelt att vara lyhörd för behov och därefter individuellt anpassa ledarskapsprogrammet.

HÅLLBART LEDARSKAP

För oss är hållbart ledarskap pedagogiskt lärande, reflektion och uppföljning.

INTEGRITET

För oss är det viktigt att värna om integritet samt att arbeta konfidentiellt.

VÅRT PROGRAM

Vår metodik är baserad på erfarenheter från mer än 3 000 framgångsrika ledarutvecklings– och mentorsuppdrag på olika nivåer inom näringsliv och offentlig sektor. Programmet genomförs individuellt och riktar sig till chefer och ledare.

Ledarskapsprogrammet bygger på samtal och möten som löper under ca 1 år. Samtalen utgår från aktuella behov och frågeställningar i din arbetssituation och ger utrymme att reflektera, finna nya perspektiv samt lösningar som du direkt kan applicera i arbetet. Under resans gång utvecklar du ditt personliga ledarskap långsiktigt och hållbart.

Syftet med programmet är att utveckla ditt ledarskap till din fulla potential genom att förstå dina styrkor och utvecklingsområden.
Mentorn svarar för att leda samtalen och hålla struktur och framdrift. Vidare att utmana och stödja med klargörande frågor och feedback, samt att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Ledarskapet utvecklas i dialog med en erfaren, senior mentor med regelbundna möten under upp till ett år samt uppföljning.
Vi hjälper dig med metoder och verktyg för att hitta en balans mellan arbete och privatliv.
Mötena hålls på en plats som du väljer och utgår från dina egna frågeställningar baserat på arbetssituation.
.
I programmet ingår ett väl beprövat material om praktiskt ledarskap, arbetsverktyg och personliga frågeställningar. Ett material som även kommer till användning under den fortsatta karriären.
Reflektion är ett medel för förändring och utveckling av din kompetens utgående från din egen situation. Den är en brygga mellan våra tidigare erfarenheter och vår vilja att utveckla dessa. Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap där samband mellan orsak och verkan blir synliga och ökar möjligheten att göra medvetna val. Tillsammans med mentorn har du reflekterande samtal, något som är svårt att hitta utrymme för i vardagen. Samtalen kan bland annat utgå ifrån  de reflekterande frågor, som är en viktig del av Xperentias skriftliga ledarutvecklingsmaterial.
Xperentias mentorer är certifierade att genomföra stressprofilanalyser® av företaget Winmar AB. Om du vill, kan en aktuell stressprofilanalys genomföras som underlag för bl.a. planering av det individuella ledarskapsprogrammet.

INDIVIDUELL UTVECKLING FÖR HÅLLBART LEDARSKAP

En bra ledare besitter god förmåga att guida andra mot givna mål och är också en ambassadör för ledarskapet. Som ledare kräver kunskaper och insikter i många områden, inte minst kring hur vi som människor fungerar.

På Xperentia har vi gedigen erfarenhet av att hjälpa dig som behöver stöd eller nya perspektiv i arbetslivet. Oavsett om du befinner dig i en ny roll eller har suttit i samma position länge kan vi tillföra ny energi, ge råd och skapa balans för att du ska kunna växa i din yrkesroll.

Vårt ledarutvecklingsarbete sker under full sekretess, vår policy avser både företaget och deltagaren.

MÖT VÅRA MENTORER

Bill Brox

Teknisk doktor, adjungerad professor på Chalmers, affärsutvecklare och mentor.

Tillsammans skräddarsyr vi våra möten efter dina behov. Det kan handla om ditt chef- och/eller ledarskap, operativt eller strategiskt och ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om Bill
billbrox@xperentia.se
070 – 915 18 02

Marianne Dicander Alexandersson

Civilingenjör kemiteknik, styrelseledamot och affärs- och ledarskapsrådgivare.

Tillsammans skräddarsyr vi våra möten efter dina behov. Det kan handla om ditt chef- och/eller ledarskap, operativt eller strategiskt och ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om Marianne
marianne@xperentia.se
070 – 562 85 55

Hans Folkesson

Tekn. licentiat, Chalmers maskinteknik, ledamot IVA avd 1, senior konsult och styrelseledamot.

Tillsammans skräddarsyr vi våra möten efter dina behov. Det kan handla om ditt chef- och/eller ledarskap, operativt eller strategiskt och ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om Hans
hans@xperentia.se
070 – 782 18 75

Maria Thorén Karlström

Systemvetare samt senior konsult inom organisations– och ledarskapsutveckling.

Tillsammans skräddarsyr vi våra möten efter dina behov. Det kan handla om ditt chef- och/eller ledarskap, operativt eller strategiskt och ett hållbart arbetsliv.

Läs mer om Maria
maria@xperentia.se
073 – 443 43 91

VAD TYCKER VÅRA KUNDER?

XPERENTIAS TIPS PÅ LÄSVÄRT

Här delar vi läsvärda artiklar och annan läsning.

Forskare kritisk till 
mindfulness på jobbet

Företagsekonomen Carl Cederström varnar för att effekten av dålig arbetsmiljö förringas när alla skall träna mindfulness för att hantera stressen.

Kommersialismen har gjort att kritiska röster menar att fenomenet mindfulness glidit över till att bli McMindfulness, det vill säga ett sorts andlighetens McDonalds.

Stress på jobbet dyr historia för företagen

Hög korttidsfrånvaro är den dyraste frånvaron för företagen, säger Johan Rudborg, hälsoekonom på konsultbolaget Proactive Health Partner som jobbat med frågan i ett decennium.

Att sjukfrånvaro är dyrt förvånar nog ingen men även närvarande personal med hälsoproblem kostar företag stora pengar. Det betyder å andra sida att förebyggande hälsoarbete lönar sig snabbt.

Arbetsrelaterad stress och annan psykisk ohälsa har länge beskrivits som Sveriges nya folksjukdom. För den som drabbas kan priset bli riktigt högt.

Vilka egenskaper hos
cheferna stör vi oss mest på?

Tidningen Metro har låtit ett opionsundersökningsföretag undersöka vilka egenskaper hos våra chefer som vi retar oss mest på. Mest retar vi oss på inkompetens, arrogans och konflikträdsla.

Belöning inte bra för kreativiteten

Belöningssystem kan leda till att personalens motivation och kreativitet minskar. Göran Nilsson och Lennart Francke varnar i en debattartikel i Svenska Dagbladet för användning av individuella, prestationsbaserade belöningssystem för personer med kvalificerade arbetsuppgifter. “Det är bättre att lita på kompetenta medarbetares inre drivkraft”

WORKFULLNESS – En handbok för företag som vill skapa en sund digital miljö

Telekommunikationsbolaget Telenor har tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic tagit fram ett utbildningsmaterial och en bok om Workfullnes, en handbok för företag som vill skapa en sund digital arbetsmiljö. Här får vi tips om hur man på olika sätt skall undvika störningar för sig själv och andra genom ett förnuftigt hanterande av mobiltelefon och dator.

Vill du att vi ska dyka upp i ditt flöde lite oftare? Lägg till oss på Linkedin, där delar vi nyheter och läsvärda artiklar.

KONTAKTA OSS

För mer information om oss och vårt program kontakta oss på info@xperentia.se

KONTAKTA OSS

För mer information om oss och vårt program kontakta oss på info@xperentia.se