31
mar

Anders Åström, VD, Renova AB

I min förra befattning som VD för Gryaab AB har jag genomfört Xperentias externa mentorprogram. Upplägget att med utgångspunkt från ett systematiskt ledarutvecklings-material bearbeta frågeställningar kring aktuella arbetsuppgifter tillsammans med mentorn var mycket givande. Genom att mentorn besökte mig på min arbetsplats upplevde jag programmet som ett tidseffektivt stöd i min operationella roll.