Testimonials

Manages testimonial

29
jan

Anonym

Jag har under flera år haft förmånen att ha en person från Xperentia som mentor och rådgivare. Under dessa år har hon och jag jobbat både med att utveckla...

Read More
29
jan

Annie Edvardsen, CFO Ekman & Co AB

Gick för en tid sedan Xperentias mentorprogram. Fick möjlighet att ha möten med mentorn både på arbetsplatsen och i inspirerande miljö där de också var verksamma. Ett mycket givande...

Read More
29
jan

Henrik Pahlm, Tekniklektor Chalmers

Mentorsamtalen har varit mycket givande för mig, jag har bättre verktyg nu för att balansera arbete med privatliv, ta mig an uppgifter på ett mer strukturerat sätt, samt vara...

Read More
20
jul

Kennet Lejnell, CTO Overhorizon AB

Ledarutvecklingsprogrammet har hjälpt mig att bli mycket mer medveten om min arbetssituation och jag arbetar nu aktivt för att få en bra balans mellan privatliv och arbete för att...

Read More
31
mar

Anders Åström, VD, Renova AB

I min förra befattning som VD för Gryaab AB har jag genomfört Xperentias externa mentorprogram. Upplägget att med utgångspunkt från ett systematiskt ledarutvecklings-material bearbeta frågeställningar kring aktuella arbetsuppgifter tillsammans med...

Read More
24
jul

Christian Fager, professor på Chalmers

Xperentias ledarskapsprogram har givit mig förbättrade insikter i ledarskapsfrågor och ökat mitt självförtroende kring mina ledaregenskaper. Det har också varit nyttigt med att få reflektera över och formulera mina...

Read More
24
jul

Henrik Pahlm, Tekniklektor, Chalmers

Mentorsamtalen har varit mycket givande för mig, jag har bättre verktyg nu för att balansera arbete med privatliv, ta mig an uppgifter på ett mer strukturerat sätt, samt vara...

Read More
24
jul

Dennis Nobelius, CEO Zenuity

I have been enrolled in the mentor-program for almost 2 years. The interactions has been very helpful, and I especially enjoyed the opportunity to reflect on my leadership through...

Read More