29
jan

Anonym

Jag har under flera år haft förmånen att ha en person från Xperentia som mentor och rådgivare. Under dessa år har hon och jag jobbat både med att utveckla mitt ledarskap och med affärsutvecklingen av bolaget.
Mentorn har med sin gedigna erfarenhet hjälpt mig att utveckla mitt ledarskap och har på ett mycket aktivt sätt bidragit till att utveckla Qing som bolag och varit ett bra bollplank i strategiska frågor.

Samarbetet har varit till gagn både för mig som individ och för Qing.