29
jan

Henrik Pahlm, Tekniklektor Chalmers

Mentorsamtalen har varit mycket givande för mig, jag har bättre verktyg nu för att balansera arbete med privatliv, ta mig an uppgifter på ett mer strukturerat sätt, samt vara tydligare med gräns-sättning. Jag tyckte om upplägget att inleda samtalet med en ömsesidig allmän avstämning först för att sedan mer specifikt gå in i programmet. Min samlade bedömning är mycket positiv, jag kan använda och bära denna erfarenhet framåt både professionellt och privat.