24
jul

Christian Fager, professor på Chalmers

Xperentias ledarskapsprogram har givit mig förbättrade insikter i ledarskapsfrågor och ökat mitt självförtroende kring mina ledaregenskaper. Det har också varit nyttigt med att få reflektera över och formulera mina drömmar och mål, både privat och på jobbet. De utmanande uppföljningsfrågorna efter varje läsavsnitt har manat till eftertanke.

Jag har också fått tillgång till konkreta verktyg att använda framöver. Bland annat har verktyget Viktigt/bråttom hjälpt mig att planera min tid bättre.

Mentorsträffarna har lett till bra och givande samtal och jag tycker att det är bra att programmet har fått ta tid.