24
jul

Viktoria Lindström, Global Marketing & Sales Director i ett stort globalt företag inom kemibranschen

Samtalen som vi hade stärkte mig som person och gav mig möjlighet att se alternativa lösningar och nya perspektiv.

Träffarna bidrog till att jag kände mig säkrare i beslutprocesser och kunde vara en mer avslappnad och närvarande i min redarroll.